Termék átvételének és megvásárlásának feltételei

  • Kat. F1 14 életévet betöltött
  • Kat. F2 16 életévet betöltött
  • Kat. F3 18 életévet betöltött

Használati és kezelési útmutató

A pirotechnikai termékek szállításáról, tárolásáról és felhasználásáról a 173/2011 Kormányrendeletben kérem részletesen tájékozódni.

A kat. F1 és kat. F2 termékeket év közben (január 1. 6:00 – december 28. 18:00 között) csak magánterületen használható fel. December 28. 18:00 és január 1. 6:00 között a fenti kategóriában felsorolt termékek közterületen is felhasználhatóak.

A kat. F3-ba sorolt pirotechnikai termékeket magánszemély csak december 28. 18:00 és január 1. 18:00 között birtokolhatja. A kat. F3-ba sorolt pirotechnikai termékeket december 31. 18:00 és január 1. 6:00 között használhatja fel magánszemély, ezen időszakban közterületen is.

A magánszemély által engedélyezett időszakban fel nem használt kat. F3 sorolt pirotechnikai termékeket a vásárló köteles a vásárlás helyére visszavinni, amelyet a forgalmazó térítésmentesen köteles visszavenni.

A kat. P1 kategóriába sorolt pirotechnikai termékeket csak nagykorú, azaz 18 életévet betöltött személy vásárolhatja meg kizárólag munkavégzés céljából.

A kat. P1 kategóriába sorolt termékek egész évben felhasználhatóak, azonban mivel nem szórakoztató pirotechnikai termékek, öncélú szórakoztató jellegű használata jogszabályt sért, ezen kategóriában sorolt termékeket közterületen még a szilveszteri időszakban sem lehet használni.

(Felhasználásuk például: vakondriasztás, vadriasztás, fényképek készítése – füstök, mérési feladatok ellátása… stb.)

Minden termék felhasználási és kezelési útmutatójában részletes tájékoztatást talál.

Amennyiben kérdése merül fel hívja fel az oldal üzemeltetőjének elérhetőségeinek egyikét.

A nem rendeltetésszerű, veszélyes, szabálytalan… stb. felhasználásért kizárólag a felhasználót terheli minden nemű felelősség.

A felhasználó vásárlásával kifejezetten kijelenti, hogy felhasználás előtt a termék felhasználási és kezelési útmutatóját elolvassa, és az abban leírtak szerint használja fel a terméket (pl. biztonsági távolság, védőruha… stb.).

Telefonos megkeresés esetén az ügyfél/vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a beszélgetésről hangfelvétel készül, amelyet a vállalkozás a jogszabályban előírt ideig megőrzi és vitás esetekben az érintett hatóság részére átadja.

Az ügyfél/vásárló a beszélgetésről készült hangfelvételt az üzemeltetőtől kikérheti.